Prezentare

Stefan Cel Mare

Străveche aşezare răzeşească, satul Buciumeni este menţionat pentru prima dată într-un hrisov semnat de Ştefan cel Mare la 13 Ghenar 1443. Prin acest act : „se întăreşte Anuşiţei şi fratelui său Fition, tot satul Buciumeni, cumpărătură de la Mihule şi sora lui Gherţa, feciorii lui Toader, în 40 zloţi tătărăşti”. Legenda care circulă cu privire la înfiinţarea şi numele dat comunei spune că domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, a găsit într-o poiană din Codrii Cucuieţi niste buciumaşi care urmăreau tătarii prădalnici către Nistru şi dădeau semnale din bucium pentru a strânge rândurile călărimii moldovene. Ştefan cel Mare le-a dăruit cu hrisov respectiva poiană, spre a dura o aşezare nouă, care să fie un punct întărit de sprijin în sistemul de apărare al Moldovei veacului al XV-lea. La sfârşitul secolului XIX, istoricul tecucean Alexandru Papadopol-Calimah, amintind o afirmaţie mai veche a lui Dimitrie Cantemir, a emis ipoteza că satul Buciumeni ar fi fost înfiinţat de o căpetenie militară, din neamul Bucium, ce fusese răsplătită pentru fapte de vitejie, cu danie domnească, în poiana din codrii Cucuieţi de altădată.

Cea mai veche familie boierească din Buciumeni a fost a descendenţilor lui Şendrea, marele hatman al Moldovei şi cumnat al lui Ştefan cel Mare, care aveau un conac în partea de sud a satului. Hatmanul Şendrea şi cu soţia sa Maria au înfiinţat schitul Sihastru, cu biserică din lemn de stejar, care a fost demolată în anul 1878 şi reconstruită din cărămidă de către deputatul Petrache Şendrea. Biserica dăinuie şi astăzi.
Comuna Buciumeni este situată în NV judeţului Galaţi, în Colinele Tutovei, principala apă fiind Tecucelul. Solurile predominante sunt solurile cenuşii şi cele brune luvice. Suprafaţa comunei este de 4.534 ha, iar populaţia de 2890 de locuitori care sunt în proporţie de 75 % români şi 25% de etnie rromă. Comuna Buciumeni este compusă în prezent din 4 sate :
1.Hănţeşti, situat la o distanţă de circa 4 km de satul de reşedinţă, cu o populaţie de peste 550 de locuitori.
2. Vizureşti, situat la o distanţă de circa 5 km de satul de reşedinţă, cu o populaţie de cca 500 locuitori şi întins de o parte şi de alta a pârâului Tecucel.
3. Tecucelu Sec, situat la circa 3 km de reşedinţa comunei, a cărui denumire provine de la pârâul Tecucel care străbate întreg satul.
4. Buciumeni, reşedinţa comunei, cu o populaţie de peste 1200 de locuitori şi unde sunt amplasate principalele instituţii: sediul Primăriei şi a Consiliului Local Buciumeni, Căminul Cultural, Biblioteca Comunală, Postul de Poliţie Buciumeni, Şcoala de Arte şi Meserii Buciumeni.
Învăţământul în comuna Buciumeni a luat fiinţă în 1865, având ca prim învăţător pe preotul satului Toma Dumitrescu. În prezent, în comună funcţionează 4 şcoli şi 4 grădiniţe.